IV gala sportu Gminy Gdów – 13.12.2017

fot. Gmina Gdów